autentificare cu OpenID
Lege privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 27 noiembrie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Pentru serviciile prestate de comisiile comunale, orășenești, municipale și județene privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și asigurarea surselor necesare în vederea pregătirii operațiunilor de înscriere a titlurilor de proprietate în evidența cadastrală juridică, se instituie taxa de 200 lei/hectar sau fracțiune de hectar pentru eliberarea titlului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar.

Taxa se plătește înainte de eliberarea titlului de proprietate, la unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni sau la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 2. - Sumele încasate de organele prevăzute la art. 1 se depun la bugetul administrației centrale de stat în contul 60.22x „Încasări din alte surse”.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 270/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, precum și orice alte dispoziții contrare.