autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 260 din 5 aprilie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 260 din 5 aprilie 1991 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Control al Guvernului se modifică după cum urmează:

Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 1991.”