autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar agricol și de industrie alimentară
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1991, Ministerul Agriculturii și Alimentației organizează și finanțează unitățile de învățământ preuniversitar agricol și de industrie alimentară, ca instituții publice care dispun și de baza materială corespunzătoare procesului instructiv-educativ și instruirii practice.

Coordonarea întregii activități de învățământ revine, potrivit legii, Ministerului Învățământului și Științei, care în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 940/1990 conlucrează cu Ministerul Agriculturii și Alimentației pentru pregătirea de specialitate, profesională și practică a elevilor.

Încadrarea, transferarea, promovarea, perfecționarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice, cât și numirea personalului de conducere se vor face în baza Hotărârii Guvernului nr. 940/1990, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

În centrele universitare cu institute agronomice, un grup școlar agricol va trece în subordinea acestora pentru ca, potrivit legii, să se înființeze colegii agricole.

Art. 2. - Pentru finanțare se utilizează fondurile obținute din fermele și loturile didactice, din atelierele de producție, din valorificarea unor bunuri și alte venituri din activitatea școlară, din contribuția unităților agricole beneficiare de forță de muncă calificată, potrivit Legii privind impozitul pe profit și, în completare, alocații din bugetul administrației de stat, la acțiunea de învățământ.

Fondurile de la buget pe anul 1991 urmează a fi asigurate, în condițiile menținerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanțelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevăzute pe acest an pentru Ministerul Învățământului și Științei.

Art. 3. - Se modifică în mod corespunzător hotărârile Guvernului nr. 521/1990, nr. 884/1990 și nr. 940/1990.