autentificare cu OpenID
Circulară privind obligațiile agenților economici și băncilor comerciale de asigurare a resurselor valutare necesare importurilor
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Banca Națională a României

În baza atribuțiilor conferite prin Legea nr. 34/1991, în scopul asigurării echilibrului valutar și întăririi disciplinei valutare, Banca Națională a României dispune următoarele măsuri ce urmează a fi aplicate de agenții economici (indiferent de forma de proprietate) și de băncile comerciale prin care se efectuează aceste tranzacții:

1. Băncile comerciale pot deschide acreditive de import, pot emite garanții sau își pot asuma alte angajamente de plată față de băncile, organismele și alte persoane juridice sau fizice străine numai în cazul în care agenții economici au asigurate resursele valutare necesare plății importurilor, prestărilor de servicii sau oricăror alte obligații.

Băncile comerciale vor rezerva și bloca disponibilitățile în valută din conturile agenților economici la nivelul valorii acreditivelor, garanțiilor emise pentru importuri sau altor angajamente de plată, după caz.

În situația utilizării unor linii de finanțare în valută pentru plata importurilor, băncile comerciale se vor îngriji de procurarea resurselor și vor lua măsuri pentru asigurarea rambursării la termen.

2. Contractarea de către agenții economici de materii prime, materiale, produse, utilaje, instalații din import, prestații de servicii sau orice altă tranzacție a căror plată urmează a se suporta din fondul valutar al statului poate fi efectuată numai pe baza autorizației prealabile a Băncii Naționale a României. Autorizarea se va obține prin intermediul băncilor comerciale care urmează să deruleze operațiunea respectivă.

Pentru cazurile menționate la alin. 1 de mai sus, băncile comerciale pot deschide acreditive sau emite garanții numai pe baza autorizării Băncii Naționale a României.

3. Asumarea de către agenții economici de angajamente de plată în valută de orice natură fără respectarea prevederilor din prezenta circulară se face pe răspunderea și riscul exclusiv al acestora.

4. Încălcarea prevederilor din prezenta reglementare atrage răspunderi și sancțiuni pentru agenții economici și băncile comerciale conform dispozițiilor din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară.