autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acoperirea necesarului de credite bugetare, aferent gratuităților și reducerilor de tarife pentru călătoria cu mijloacele de transport feroviare și auto
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Fondurile aferente aplicării prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1065/1990 privind gratuitățile și reducerile de tarife pentru călătoria cu mijloacele de transport feroviar și auto, acordate invalizilor și veteranilor de război, pensionarilor invalizi ca urmare a participării la Revoluția din decembrie 1989, văduvelor de război și văduvelor celor căzuți în revoluție, modificată și completată prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989, și din Hotărârea Guvernului nr. 233/1991 se acoperă, în mod eșalonat, din bugetul administrației centrale de stat.

Art. 2. - Se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli, în anul 1991, pentru Secretariatul de Stat pentru Handicapați, cu suma de 385 milioane lei, din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, în vederea acoperirii parțiale a necesarului de bilete speciale de călătorie destinate beneficiarilor prevăzuți în actele normative menționate la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Secretariatul de Stat pentru Handicapați vor elabora, în termen de 15 zile, norme tehnice cu privire la eliberarea, utilizarea și controlul fondurilor acordate în condițiile prezentei hotărâri.