autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1065 din 5 octombrie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1065 din 5 octombrie 1990 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

„Art. 1. - Invalizii de război încadrați în grade de invaliditate, marii mutilați, precum și veteranii de război decorați cu ordinele sau medaliile „Mihai Viteazul”, „Steaua României”, „Coroana României”, „Virtutea Militară”, „Virtutea Aeronautică”, „Bărbăție și Credință”, „Meritul Sanitar”, „Crucea de Război”, „Serviciul Credincios cu Spade” și „Virtutea Maritimă”, precum și văduvele de război pensionare de urmași au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus și întors.

Ceilalți veterani de război au dreptul la reducerea tarifului de transport cu 50% pentru un număr de 6 călătorii dus-întors pe an.

De asemenea, categoriile de mai sus au dreptul la gratuități pe mijloacele de transport în comun din mediul urban (metrou, autobuz, troleibuz, tramvai).”