autentificare cu OpenID
Hotărâre privind gratuitățile și reducerile de tarife pentru călătoria cu mijloacele de transport feroviare și auto acordate invalizilor și veteranilor de război, pensionarilor invalizi ca urmare a participării la revoluția din decembrie 1989, văduvelor de război și văduvelor celor căzuți în revoluție
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Invalizii de război încadrați în grade de invaliditate, marii mutilați, precum și veteranii de război decorați cu ordinele sau medaliile „Mihai Viteazul”, „Steaua României”, „Coroana României”, „Virtutea Militară”, „Virtutea Aeronautică”, „Bărbăție și Credință”, „Meritul Sanitar”, „Crucea de Război”, „Serviciul Credincios cu Spade” și „Virtutea Maritimă”, precum și văduvele de război pensionare de urmași au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus și întors.

Ceilalți veterani de război au dreptul la reducerea tarifului de transport cu 50% pentru un număr de 6 călătorii dus-întors pe an.

De asemenea, categoriile de mai sus au dreptul la gratuități pe mijloacele de transport în comun din mediul urban (metrou, autobuz, troleibuz, tramvai).

Art. 2. - Persoanele prevăzute la art. 1 care locuiesc în mediul rural au dreptul la 6 călătorii gratuite dus și întors pe an cu autobuzele până în localitatea reședință de județ.

Art. 3. - Prevederile art. 1 și 2 se aplică și însoțitorilor legali ai pensionarilor invalizi încadrați în gradul I de invaliditate sau ai marilor mutilați.

Art. 4. - Prevederile art. 1, art. 2 și art. 3 se aplică și văduvelor celor căzuți în revoluție.

Modificat de Legea 42 / 1990

Art. 5. - Calitatea de invalid, mare mutilat, văduvă de război, sau văduvă ca urmare a revoluției se atestă de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza reglementărilor proprii.

Modificat de Legea 42 / 1990

Calitatea de veteran de război se stabilește de către Ministerul Apărării Naționale prin Asociația Națională a Veteranilor de Război.

Art. 6. - Persoanele care beneficiază de gratuități pe calea ferată călătoresc astfel:

  • la clasa I, invalizi de gradul I, marii mutilați, veterani decorați cu ordinele și medaliile prevăzute la art. 1, precum și generalii veterani;
  • la clasa a II-a, celelalte categorii prevăzute la art. 1 și art. 4.

Art. 7. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării Naționale - Asociația Națională a Veteranilor de Război și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului vor stabili prin convenție modul de aplicare a prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Se autoriză Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Apărării Naționale, să modifice în mod corespunzător indicatorii financiari pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevăzuți în bugetul de stat pe anul 1990. Achitarea costului biletelor speciale de călătorie se face de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 9. - Orice prevederi care contravin prezentei hotărâri se abrogă.