autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea regimului devizelor în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Toate persoanele juridice care produc, comercializează mărfuri sau prestează servicii cu plata în valută liber convertibilă, inclusiv servicii de schimb valutar, vor efectua aceste operațiuni în condițiile prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, cu plata în lei.

Art. 2. - Unitățile de comercializare care funcționează în regim „Duty free”, precum și unitățile de comercializare de mărfuri în valută către membrii reprezentanțelor diplomatice vor trebui să solicite și să obțină în prealabil autorizația Băncii Naționale a României de a continua să desfășoare aceste operațiuni cu plata în valută liber convertibilă și după expirarea intervalului de timp prevăzut la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 3. - Persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor avea la dispoziție un interval de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru încadrarea activității lor în prevederile din Regulamentul Băncii Naționale a României privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine privind efectuarea plăților și decontările lor pe teritoriul de plăți al României în moneda națională.

Art. 4. - După expirarea intervalului de 30 de zile, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul de Interne, celelalte ministere și organe centrale, prefecturile și Primăria municipiului București vor acționa pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, sesizând organelor puterii judecătorești orice încălcare constatată, pentru aplicarea unor sancțiuni conforme cu gravitatea faptelor săvârșite, mergând de la retragerea autorizației de funcționare până la amenzi sau sancțiuni penale.

Art. 5. - Ministerul de Interne și Ministerul Economiei și Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea, începând cu data publicării Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101, a prevederilor de la art. 13, 14, 15, 16 și 18.

Organele vamale vor lua măsuri specifice, inclusiv confiscarea oricăror sume în valută în numerar care nu se conformează prevederilor acestor articole. Sumele confiscate se vor face venit la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 6. - Pe data prezentei se abrogă orice dispoziții contrare.