autentificare cu OpenID
Norme pentru aplicarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului României nr. 352/1991 (art. 1, 2 și 3) și a prevederilor art. 3 din Regulamentul privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de Banca Națională a României și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

1. Vânzările de mărfuri cu amănuntul către populație se efectuează de către toate persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate și organizare, numai cu plata în lei.

2. Fac excepție de la pct. 1 unitățile de comercializare cu amănuntul din aeroporturi și alte puncte de trecere a frontierei de stat care funcționează în regim de „duty-free”, precum și cele de comercializare de mărfuri în valută către membrii reprezentanțelor diplomatice, care vor efectua vânzări în valută în baza autorizației date de Banca Națională a României.

De asemenea, fac excepție unitățile autorizate de Banca Națională a României, care desfac mărfuri la bordul aeronavelor și navelor românești, precum și în vagoanele-restaurant și de dormit românești care circulă în trafic internațional și care vor efectua vânzările respective cu plata în valută sau în lei, conform opțiunii cumpărătorului. La vânzările cu plata în lei, acestea vor fi limitate la suma de 2.500 lei de persoană, care este permisă la scoaterea din România, potrivit Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de Banca Națională a României.

Agenții economici care au în gestiunea lor unitățile de la alineatele precedente sunt obligați să înregistreze zilnic, în evidențele lor contabile încasările în valută efectivă obținute din activitatea de vânzare desfășurată.

De asemenea, ei au obligația să păstreze sumele încasate la băncile comerciale autorizate, unde își au deschise conturile în valută.

3. Agenții economici prevăzuți la pct. 1 de mai sus au la dispoziție un interval de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 352/13.V.1991 pentru a organiza trecerea la vânzarea către populație numai cu plata în lei.