autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 6 din 10 ianuarie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se abrogă prevederile cuprinse la lit. b) pct. 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 6/1991 privind regimul de export și de import.