autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/29.03.1991 cu privire la etapa a doua de liberalizare a prețurilor și tarifelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 239/29.03.1991 cu privire la etapa a doua de liberalizare a prețurilor și tarifelor se modifică și se completează după cum urmează:

1. Nr. crt. 75 din anexa nr. 1 a hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produsului Indice maxim de modificare a prețurilor cu ridicata față de cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1355/1990 (Prețuri H.G. nr. 1355/1990 = 100)
75.a. Produse ale industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine 120
75.b. Televizoare alb-negru 143
75.c. Televizoare color 140

2. Nr. crt. 13 din anexa nr. 2 a hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea sortimentului sau grupei de produse U.M. Preț cu amănuntul
lei/U.M.
limită maximă
Indici maximi de modificare a prețurilor cu ridicata față de prețurile în vigoare la 31 octombrie 1990
13. a. Pește - - 300
13. b. Conserve și semiconserve din pește - - 350

3. Se introduce anexa nr. 4 la hotărâre, cuprinzând lista indicilor maximi de modificare a prețurilor cu ridicata la subansamblurile și componentele destinate executării televizoarelor alb-negru și color.

Art. II. - În limita indicilor maximi stabiliți prin prezenta hotărâre, agenții economici vor negocia prețurile potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 239/1991.

Art. III. - Indicii maximi de modificare a prețurilor prevăzuți la art. 1 pct. 1, 2 și 3 se vor aplica de la data publicării în Monitorul Oficial.

Art. IV. - Anexa la prezenta hotărâre constituie anexa nr. 4 introdusă la Hotărârea Guvernului nr. 233/29.03.1991.


[modificare] Anexă

Lista indicilor maximi de modificare a prețurilor cu ridicata la subansamblurile și componentele destinate executării televizoarelor alb-negru și color
Nr. crt. Denumire reper Indice maxim conform H.G. nr. 239/1991 Indice maxim propus la negociere
0 A 1 2
„I.P.E.E.” - S.A. Curtea de Argeș
1. Rezistență RCG 1050 100 ohmi +- 10% 0,5 W 1,20 1,48
2. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 10% 0,5 W 1,20 1,49
3. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 5% 0,5 W 1,20 1,46
4. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 5% 0,5 W 1,20 1,47
5. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 10% 0,5 W 1,20 1,50
6. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 10% 0,5 W 1,20 1,48
7. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 20% 0,5 W 1,20 1,40
8. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 5% 0,5 W 1,20 1,47
9. Rezistentă RCG 1050 1 Kohm +- 20% 0,5 W 1,20 1,50
10. Rezistență RCG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,40
11. Rezistență RCG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,36
12. Rezistență RCG 1025 +- 5% 0,25 W 1,20 1,37
13. Rezistentă RCG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,50
14. Rezistență RCG 1025 +- 5% 0,25 W 1,20 1,37
15. Rezistentă RCG 1025 +- 5% 0,25 W 1,20 1,43
16. Rezistentă RBS 1-3 +- 5% 3 W 1,20 1,51
17. Rezistență RBS 1-3 +- 10% 2,5 W 1,20 1,50
18. Rezistență RBA 3002 +- 10% 2 W 1,20 2,72[1]
19. Rezistență RBA 3006 +- 10% 16 W 1,20 2,72[1]
20. Rezistență RBT 5010 +- 5% 10 W 1,20 2,72[1]
21. Rezistență RCG 1100 +- 5% 1 W 1,20 1,48
22. Rezistență RPM 3050 +- 5% 5 W 1,20 1,22
23. Rezistență RCG 1200 1,20 2,47[1]
24. Potențiometru P 32824 1,20 2,38[1]
25. Potențiometru P 45355 1,20 1,30
26. Potențiometru P 32409 1,20 1,42
27. Potențiometru P 34534 1,20 2,66[1]
28. Rezistență CGU 1211 82 pF +- 5% 500 V 1,20 1,21
29. Rezistență CLX 4,7 nF 500 V 1,20 1,22
30. Rezistență CGU 1208 500 V 1,20 1,21
31. Rezistență CGU 1206 500 V 1,20 1,25
32. Rezistență CLZ 1211 500 V 1,20 1,23
33. Rezistență CGU 1215 500 V 1,20 1,22
34. Condensator CGU 1211 500 V 1,20 1,23
35. Condensator CLY 1206 500 V 1,20 1,21
36. Condensator COV 1005 500 V 1,20 1,60
37. Condensator CLY 1206 500 V 1,20 1,21
38. Condensator COV 1007 500 V 1,20 1,60
39. Condensator PMP 0602 250 V 1,20 1,21
40. Condensator PS 0011 470 pF 63 V 1,20 1,50
41. Condensator PS 0011 680 pF 63 V 1,20 1,51
42. Condensator PS 0013 63 V 1,20 1,50
43. Rezistență RBA 2004 A 270 ohmi +- 10% 4 W 1,20 2,72[1]
44. Rezistență 2010 A 2,7 ohmi +- 10% 10 W 1,20 2,72[1]
45. Rezistență RCG 1050 620 ohmi +- 5% 0,5 W 1,20 2,47[1]
46. Rezistență RBS 1-3 2,2 ohmi +- 3% 3W 1,20 2,38[1]
47. Rezistență RMG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 2,43[1]
48. Rezistență RCG 1025 +10% 0,25 W 1,20 1,36
49. Rezistență RMG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,36
50. Rezistență RCG 1025 +- 10% 25 W 1,20 2,43[1]
51. Rezistență semireglabilă F 32824 1,20 2,38[1]
52. Rezistență semireglabilă P 32383 1,20 2,55[1]
53. Rezistența RCG 1050 560 ohmi +- 5% 0,5 W 1,20 2,47[1]
54. Condensator PS 0013 +- 10% 160 V 1,20 2,34[1]
55. Condensator PS 0012 +- 10% 630 V 1,20 2,69[1]
56. Condensator PS 0011 120 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[1]
57. Condensator PS 0011 150 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[1]
58. Condensator PS 0011 220 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[1]
59. Condensator PS 0011 330 pF +-5% 25 V 1,20 2,69[1]
60. Condensator PS 0011 390 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[1]
61. Condensator PS 0012 1 nF +- 5% 25 V 1,20 2,69[1]
62. Condensator PS 0011 180 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[1]
63. Condensator PS 0011 120 pF +- 10% 25 V 1,20 2,69[1]
64. Condensator PS 0011 680 pF +- 10% 25 V 1,20 2,69[1]
65. Rezistență semireglabilă P 34534 1,20 2,65[1]
66. Condensator CSZ 1215 510 pF +- 20% 250 V 1,20 1,28
67. Condensator CLY 1211 +80-20% 500 V 1,20 1,22
68. Condensator CLY 1208 +80-20% 500 V 1,20 1,23
69. Condensator CLX 1206 +80-20% 1,20 1,21
70. Rezistență RBA 3004 91 ohmi +- 10% 4 W 1,20 2,72[1]
71. Rezistență RBS 1-3 18 ohmi +- 10% 2,5 W 1,20 2,38[1]
72. Rezistență semireglabilă P 10400 1,20 1,30
73. Condensator COV 1211 +- 5% 500 V 1,20 1,21
74. Condensator CLZ 3210 +-10% 25 V 1,20 1,61
75. Condensator CGU 1208 +- 10% 500 V 1,20 1,21
76. Condensator CGU 1206 +- 0,25 pF 500 V 1,20 1,25
77. Rezistență RBS 1-3 10% 3 W 1,20 1,34
78. Rezistență RBS 1-5 5% 6 W 1,20 1,35
79. Condensator CGP 3215 5% 63 V 1,20 1,35
80. Rezistență semireglabilă P 11900 1,20 1,52
„Băneasa” - S.A. București
81. Plăci circuite integrate 1,20 1,42
82. Tranzistor BD 235 1,20 1,50
83. Tranzistor BC 174 B 1,20 1,50
84. Tranzistor BC 252 1,20 1,50
85. Tranzistor BC 172 1,20 1,50
86. Tranzistor BD 137 1,20 1,27
87. Tranzistor BC 171 1,20 1,50
88. Tranzistor BD 139 1,20 1,29
89. Tranzistor BC 252 B 1,20 1,50
90. Tranzistor BD 136-10 1,20 1,33
91. Tranzistor BD 235 1,20 1,50
92. Tranzistor BC 172 1,20 1,50
93. Tranzistor BF 459 1,20 1,33
94. Tranzistor 2N 4957 1,20 1,25
95. Tranzistor BF 272 B 1,20 1,58
96. Tranzistor BF 199 1,20 1,43
97. Tranzistor BF 251 A 1,20 1,57
98. Tranzistor BC 172 A 1,20 1,50
99. Tranzistor BC 172 C 1,20 1,50
100. Tranzistor BC 252 A 1,20 1,50
101. Tranzistor BU 208 1,20 1,25
102. Condensator electronic EG 6144 25 V 1,20 1,62
103. Condensator electronic EG 5262 10 V 1,20 1,43
104. Condensator electronic EG 5258 250 V 1,20 1,45
105. Condensator electronic EG 2476 350 V 1,20 1,47
106. Condensator electronic 5272 25 V 1,20 1,43
107. Condensator electronic 5260 16 V 1,20 1,44
108. Condensator EG 5263 16 V 1,20 1,42
109. Condensator 5257 16 V 1,20 1,46
110. Condensator 7475 16 V 1,20 1,48
111. Condensator 2423 1000 V 1,20 1,67
112. Condensator 5270 16 V 1,20 1,34
113. Condensator 5248 25 V 1,20 1,42
114. Condensator 5243 63 V 1,20 1,45
115. Condensator EG 7474 25 V 1,20 1,48
116. Condensator 6111 40 V 1,20 1,64
117. Condensator 6121 16 V 1,20 1,60
118. Condensator HPI 1433 400 V 1,20 1,35
119. Condensator EG 5247 40 V 1,20 1,46
120. Diode 1N 4006 1,20 1,50
121. Diode D2 F1 1,20 1,26
122. Diode 1N 4001 1,20 1,50
123. Diode BD 139 1,20 1,29
124. Diode DR 2 1,20 1,50
125. Diode PL 7V 5Z 1,20 1,33
126. Condensator EG 5263 1000 μf 16 V 1,20 1,42
127. Condensator EG 6111 4,7 μf 40 V 1,20 1,64
128. Condensator EG 6144 470 μf 25 V 1,20 1,63
129. Condensator EG 6123 220 μf 16 V 1,20 1,68
130. Condensator EG 5253 47 μf 40 V 1,20 1,44
131. Condensator EG 6111 22 μf 25 V 1,20 1,64
132. Condensator EG 6121 100 μf 16 V 1,20 1,71
133. Condensator EG 5249 22 μf 40 V 1,20 1,45
134. Condensator EG 6111 47 μf 10 V 1,20 1,64
135. Condensator EG 6121 22 μf 25 V 1,20 1,71
136. Condensator EG 7474 1000 μf 25 V 1,20 1,48
137. Condensator EG 5243 2,2 μf 63 V 1,20 1,40
138. Condensator EG 5258 220 μf 25 V 1,20 1,48
139. Condensator EG 2470 2×100 μf 250 V cc 1,20 1,29
140. Condensator EG 5257 10 μf 160 V 1,20 1,46
141. Condensator EG 5258 10 μf 25 V 1,20 1,45
142. Condensator EG 7473 680 μf 25 V 1,20 1,50
143. Condensator EG 6121 47 μf 25 V 1,20 1,60
144. Condensator EG 6144 680 μf 16 V 1,20 1,62
145. Tranzistor BC 172 1,20 1,50
146. Tranzistor BC 170 1,20 1,50
147. Tranzistor BD 139 1,20 1,29
148. Tranzistor BC 170 C 1,20 1,50
149. Tranzistor BC 252 1,20 1,50
150. Tranzistor BC 170 B 1,20 1,50
151. Tranzistor BF 459 1,20 1,33
152. Tranzistor BU 205 1,20 1,50
153. Tranzistor BC 252 B 1,20 1,50
154. Tranzistor BC 251 1,20 1,50
155. Tranzistor SDT 9202 1,20 1,65
156. Tranzistor BC 171 B 1,20 1,43
157. Tranzistor BD 136 1,20 1,33
158. Tranzistor BC 337 1,20 1,50
159. Tranzistor BF 297 1,20 1,50
160. Tranzistor 2N 4957 1,20 1,25
161. Tranzistor BF 272 B 1,20 1,46
162. Tranzistor BF 199 1,20 1,40
163. Diodă 1N 4001 1,20 1,50
164. Diodă PL 8 2 Z 1,20 1,33
165. Diodă 1N 4006 1,20 1,50
166. Diodă 1N 4002 1,20 1,67
167. Diodă 1N 4003 1,20 1,67
168. Circuit integrat TBA 120 U 1,20 1,22
169. Condensator HPI 1233 1500 V 1,20 1,50
170. Condensator HC 2435 1,20 1,50
171. Condensator HC 2416 630 V 1,20 1,67
Întreprinderea electronică industrială București
172. Difuzoare 1,20 1,32
173. Bobine de deflexie 1,20 1,39
174. Transformatoare de linii 1,20 1,40
175. Programatoare 1,20 1,32
176. Condensatoare variabile 1,20 1,40
177. Siguranțe fuzibile 1,20 1,30
Societatea comercială „Mobilux” - S.A. București
178. Casetă TV Diamant 1,10 1,34
179. Casetă TV Olt 1,10 1,42
180. Casetă TV Color 1,10 1,29
181. Casetă TV Sirius 1,10 1,15
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 Față de prețul la 31.10.1900.