autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea categoriei județelor, municipiilor și orașelor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Județele, municipiile și orașele din România se încadrează, din punct de vedere al numărului de locuitori cu domiciliul în cuprinsul acestora, în categorii, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea dintr-o categorie în alta a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor se face anual de Direcția generală pentru administrație locală din cadrul Secretariatului general al Guvernului, la propunerea prefecturii, respectiv a Primăriei municipiului București, cu avizul Comisiei Naționale pentru Statistică.

Art. 3. - Numărul locuitorilor care se ia în calcul la stabilirea categoriilor sau la trecerea dintr-o categorie în alta a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor este cel existent la data de 1 iulie a anului precedent, stabilit de Comisia Națională pentru Statistică.

Art. 4. - Direcția generală pentru administrație locală din cadrul Secretariatului general al Guvernului, prefecturile și Primăria municipiului București vor lua măsuri pentru încadrarea anuală, în categoriile stabilite, a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 1 aprilie 1991.

Art. 6. - Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 916/1990 privind stabilirea categoriei județelor pentru aplicarea Legii nr. 16/1990 precum și alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Categoriile județelor, municipiilor și orașelor

a) Categoriile județelor

 1. Categoria I: cu peste 500.000 locuitori;
 2. Categoria a II-a: cu până la 500.000 locuitori.

b) Categoriile municipiilor

 1. Cu peste 320.000 locuitori[1];
 2. Categoria I: între 200.001 - 320.000 locuitori;
 3. Categoria a II-a: între 100.001 - 200.000 locuitori[2];
 4. Categoria a III-a: până la 100.000 locuitori.

c) Categoriile orașelor

 1. Categoria I: cu peste 30.000 locuitori;
 2. Categoria a II-a: între 10.001 - 30.000 locuitori;
 3. Categoria a III-a: până la 10.000 locuitori.
 1. Se aplică și la sectoarele municipiului București.
 2. Se aplică și pentru municipiul Petroșani.