autentificare cu OpenID
Lege privind salarizarea funcțiilor de conducere a prefecturilor și primăriilor
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 31 iulie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind salarizarea funcțiilor de conducere a prefecturilor și primăriilor și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 40 / 1991.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă salariile tarifare ale funcțiilor de conducere a prefecturilor și primăriilor, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta lege.

Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se aprobă de guvern.

Art. 2. - Se abrogă anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 37/1990, precum și prevederile referitoare la salarizarea secretarilor comitetelor și birourilor executive ale fostelor consilii populare din Legea nr. 57/1974.


[modificare] Anexă

Salariile tarifare ale funcțiilor de conducere a prefecturilor și primăriilor

I. Primăria municipiului București - Capitala României
Nr. crt. Funcția Lei
1. Primar general al Capitalei 11.000
2. Viceprimar 10.000
3. Secretar 9.500


II. Prefecturi ale județelor
Nr. crt. Funcția Categoria I Categoria II
1. Prefect 10.000 9.500
2. Subprefect 9.500 9.000
3. Secretar 9.000 8.500


III. Primării: municipii și sectoare ale municipiului București, orașe, comune
Funcția Cu peste 300.000 de locuitori Categoria I Categoria II Categoria III
1. Municipii
Primar 9.000 7.500 7.200 6.700
Viceprimar 3.000 7.000 6.700 6.300
Secretar 7.500 6.500 6.200 5.900


2. Orașe
Funcția Categoria I Categoria II Categoria III
Primar 6.300 6.000 5.800
Viceprimar 5.800 5.500 5.400
Secretar 5.300 5.000 4.800


3. Comune
Funcția Cu peste 15.000 locuitori între 7.001 și 15.000 de locuitori între 3.001 și 7.000 de locuitori până la 3.000 locuitori
Primar 6.000 5.050 4.650 4.650
Viceprimar 5.400 4.600 4.200 -
Secretar 4.800 4.300 4.000 4.000
Notă:
 1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.
 2. Pentru funcțiile de conducere și de execuție din unitățile teritoriale financiare și de muncă și protecție socială se pot stabili salarii majorate cu 1-3 clase față de cele prevăzute în Legea nr. 57/1974 cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.