autentificare cu OpenID
Hotărâre privind liberalizarea prețului masei lemnoase pe picior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețul masei lemnoase pe picior se va stabili pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, inclusiv prin licitație, în funcție de specia forestieră și natura produselor, prin negociere între „Romsilva” - R.A. și agenții economici beneficiari, indiferent de forma de proprietate a acestora, începând cu 1 ianuarie 1992.

Pentru semestrul II 1991 prețul mediu al masei lemnoase pe picior va fi de 500 lei/mc.

Art. 2. - Negocierea prețului masei lemnoase pe picior se va face potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, o dată cu predarea acesteia spre exploatare, la termenele prevăzute în instrucțiunile în vigoare.

Art. 3. - Prețurile produselor rezultate din exploatarea și prelucrarea lemnului sau derivate din lemn se stabilesc, de asemenea, de la 1 ianuarie 1992, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prin negociere cu agenții economici producători și beneficiari, inclusiv prin licitație.

Se abrogă indicii maximi de modificare a prețului cu ridicata prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 239/1991, anexa nr. 1, pozițiile 35, 66, 67, 68, 69, 70, 71 și 74.

Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței de a stabili noi indici maximi de preț ca urmare a influențelor rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 4. - Pentru lemnul de foc destinat consumului populației, caiete de uz școlar și carte școlară, prețurile cu ridicata și cu amănuntul rămân cele stabilite în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/1991.

Pentru diferențele de preț ce rezultă la lemnul de foc destinat consumului populației se acordă subvenții de la bugetul administrației centrale de stat, potrivit normelor emise de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Subvenția pentru diferența de preț la caiete de uz școlar și carte școlară, în limita a 25 milioane lei, se suportă în semestrul II 1991 de către „Romsilva” - R.A., care va vira această sumă Departamentului industriei lemnului.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 1991, Ministerul Economiei și Finanțelor fiind autorizat să introducă modificări corespunzătoare în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, în condiții de echilibru.