autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989, organ central de specialitate al administrației de stat.

Art. 2. - (1) Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 are următoarele atribuții:

a) urmărește starea de sănătate a răniților și întreprinderea de acțiuni pentru asigurarea tratării acestora în unități de specialitate din țară și din străinătate;

b) colaborează cu unitățile de profil din țară pentru asigurarea recuperării medicale și a capacității de muncă a răniților;

c) asigură medicamentele necesare potrivit prescripțiilor medicale;

d) urmărește aplicarea prevederilor legale care stabilesc drepturi speciale pentru victimele Revoluției din Decembrie 1989;

e) colaborează cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Învățământului și Științei, Secretariatul de Stat pentru Handicapați, celelalte ministere și organe centrale interesate pentru asigurarea reinserției socio-profesionale a celor care, fiind răniți, nu-și pot continua activitatea potrivit calificării profesionale avute;

f) propune proiecte de programe de colaborare cu organisme guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate.

(2) Corespunzător atribuțiilor prevăzute la alineatul precedent, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 preia de la Secretariatul de Stat pentru Handicapați atribuțiile și prestațiile privitoare la răniții din timpul Revoluției din Decembrie 1989, precum și cheltuielile aferente acestora din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 1991 pentru Secretariatul de Stat pentru Handicapați.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 colaborează cu celelalte ministere și organe centrale sau locale de stat și poate solicita acestora documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 4. - (1) Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 are în structura sa organizatorică un aparat propriu cu un număr total de 12 posturi, exclusiv subsecretarul de stat.

(2) Statul de funcții se va aproba de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de către Ministerul Economiei și Finanțelor, iar atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al subsecretarului de stat.

(3) Numirea personalului din aparatul propriu se face de către subsecretarul de stat.

Art. 5. - Subsecretarul de stat reprezintă Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 6. - Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 se dotează cu autovehicule, în condițiile hotărârii Guvernului.

Art. 7. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 poate emite ordine și hotărâri.

Art. 8. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările în indicatorii financiari pe anul 1991 ai Secretariatului de Stat pentru Handicapați.

Art. 9. - Calitatea de victimă, în sensul prezentei hotărâri, se stabilește în condițiile prevăzute de către Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din Decembrie 1989.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 15 iunie 1991. La acea dată se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1161/1 noiembrie 1990 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați.