autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prețurile de contractare și de achiziție pentru cantitățile de grâu, orz și orzoaică ce se livrează la fondul de stat și furaje din recolta anului 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat pentru cantitățile de grâu, orz și orzoaică ce se livrează la fondul de stat, furaje și pentru uiumul provenit de la morile prestatoare cu capital de stat, precum și cele pentru decontarea prestațiilor cu plata în cereale, sunt următoarele:

U.M. Preț
lei/U.M.
Grâu tare kg 10,00
Grâu, secară, triticale kg 8,00
Orz kg 7,00
Orzoaică (90% germinație) kg 9,00

Art. 2. - Corespunzător prevederilor art. 1 se modifică prețurile de contractare și de achiziție din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 191/1991.

Art. 3. - Condițiile de livrare și de calitate sunt cele în vigoare la data prezentei hotărâri.