autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
  • semnat: p. Președintele Adunării Deputaților, Ionel Roman notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 26 iulie 1991.
  • semnat: p. Președintele Senatului, Vasile Moiș notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Prevederile articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Unitățile plătitoare de impozit înființate începând cu 1 ianuarie 1991 sunt scutite de impozitul pe profit, astfel:

a) unitățile din industrie, agricultură și construcții, pentru o perioadă de 5 ani de la data înființării;
b) unitățile din domeniul exploatării resurselor naturale, al comunicațiilor și transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data înființării;
c) unitățile prestatoare de servicii, pentru o perioadă de 1 an de la data înființării;
d) unitățile cu profil comercial, pentru o perioadă de 6 luni de la data înființării.
Întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ înființate, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, până la data de 31 decembrie 1990 beneficiază de scutirile prevazute la lit. a), b), c) și d) de mai sus începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

Prevederile de la lit. a), b), c) și d) din prezentul articol nu se aplică regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat."