autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la organizarea Departamentului forței de muncă și șomajului în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se organizează Departamentul forței de muncă și șomajului, în structura organizatorică a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 2. - (1) Pe lângă atribuțiile din domeniul forței de muncă prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 962/11 august 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Departamentul forței de muncă și șomajului mai are, în principal, și următoarele atribuții:

  • urmărește reintegrarea socio-profesională a șomerilor;
  • efectuează controlul asupra modului de constituire a fondului de șomaj, de stabilire și plată a ajutorului de șomaj;
  • organizează și asigură calificarea și recalificarea șomerilor și gestionează fondurile alocate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dotare a acestei activități;
  • îndrumă și controlează activitatea oficiilor și centrelor de plasare în muncă a șomerilor;
  • organizează pregătirea șomerilor în domeniul cunoașterii elementelor economice, juridice, de marketing și management, în vederea desfășurării de activități pe baza liberei inițiative;
  • organizează modul de gestionare a locurilor de muncă vacante;
  • organizează activitatea de cooperare externă în domeniul pieței forței de muncă.

(2) Se majorează cu 10 posturi numărul actual de posturi al aparatului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, stabilit prin hotărârile Guvernului nr. 962/1990, nr. 1161/1990 și nr. 195/1991.

Art. 3. - Departamentul forței de muncă și șomajului este condus de un secretar de stat.

Art. 4. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 962/1990 privind structura organizatorică a Ministerului Muncii și Protecției Sociale se înlocuiește cu anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Cheltuielile cu personalul, aferente celor 10 posturi suplimentare, se asigură din fondurile bugetare alocate Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru anul 1991.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.