autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Muzeului civilizației populare tradiționale din subordinea Prefecturii județului Sibiu în subordinea Ministerului Culturii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La data prezentei hotărâri, Muzeul civilizației populare tradiționale, cu sediul în Sibiu, Piața Mică nr. 11, trece din subordinea Prefecturii județului Sibiu în subordinea Ministerului Culturii.

Art. 2. - Cu aceeași dată, resursele bugetare aferente Muzeului civilizației populare tradiționale trec de la Prefectura județului Sibiu la Ministerul Culturii, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Culturii și Prefecturii județului Sibiu, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 942/1990 se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.