autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea și modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 487/1991 privind normarea parcului auto și a consumului de carburant
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Anexele la Hotărârea Guvernului nr. 487/1991 privind normarea parcului auto și a consumului de carburant se completează și se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1, litera B va avea următorul cuprins:

"1. La Primăria municipiului București și la prefecturi - 1 autoturism pentru primarul general, respectiv pentru prefect, și 4 autoturisme în parcul comun pentru Primăria municipiului București, respectiv pentru fiecare prefectură
2. La primăriile municipiilor, sectoarelor municipiului București, precum și ale orașelor cu peste 10.000 locuitori - câte un autoturism pentru fiecare primărie, în parc comun."

2. Nota de la anexa nr. 1 se completează cu următoarele două alineate:

„Încadrarea sau trecerea orașelor în categoria celor ale căror primării au dreptul la folosirea unui autoturism se face de către prefecturi, cu avizul Comisiei Naționale pentru Statistică.

La propunerea justificată a prefecturilor, Secretariatul general al Guvernului poate aproba folosirea câte unui autoturism și de către primăriile orașelor a căror populație este mai mică de 10.000 locuitori.”

3. Anexa nr. 2, alineatele 2, 3 și 4 vor avea următorul cuprins:

  • "Primăria municipiului București și prefecturile județene
= 230
  • Primăriile municipiilor și ale sectoarelor municipiului București
= 200
  • Primăriile orașelor și unitățile bugetare exterioare ale ministerelor și celorlalte organe centrale
= 150"

4. La nota de la anexa nr. 2 se adaugă alineatul 2, având următorul cuprins:

„Depășirea prevederilor bugetare pe anul în curs, pentru carburanți și întreținerea autoturismelor aflate în dotarea prefecturilor și primăriilor, se va putea face numai cu aprobarea prefectului, în limita sumelor proprii asigurate.”