autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 183 din 20 martie 1991 privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative se modifică și se completează după cum urmează:

1. Art. 2. lit. a) va avea următorul cuprins:

„a) completarea pregătirii profesionale, teoretice și practice a personalului cu studii superioare care ocupă sau urmează să ocupe funcții în administrația publică - centrală și locală -, în diplomație, în magistratură, precum și în alte sectoare ale activității publice.”

2. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Participanților la cursurile de pregătire li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs, cu condiția de a încheia cu ministerul sau organul administrației publice ierarhic superior al instituției respective, un contract prin care se obligă ca, după absolvirea cursului, să lucreze cel puțin trei ani în sistemul acelui minister sau organ al administrației publice. Persoanele care, la data admiterii la concurs, nu au calitatea de angajat, beneficiază de burse plătite de școală din fondurile cu această destinație. Burse se vor putea acorda și de către persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, fundațiile și orice alte persoane juridice.”

3. Alineatul 3 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Participanților la cursurile de perfecționare li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs."