autentificare cu OpenID
Ordin privind stabilirea modului de impunere a veniturilor realizate din activitatea de taximetrie
  • semnat: Ministru de stat, ministrul economiei și finanțelor, Eugen Dijmărescu
În baza Hotărârii Guvernului României nr. 328/1991 privind organizarea Ministerului Economiei și Finanțelor,
în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

1. Societățile comerciale care au ca obiect de activitate transportul de persoane, denumită taximetrie, precum și persoanele fizice autorizate, conform Decretului-lege nr. 54/1990, să desfășoare o asemenea activitate sunt obligate ca până la 1 ianuarie 1992 și, respectiv, 1 martie 1992 să-și instaleze aparate de taxat pe autoturismele destinate transportului de persoane. După această dată se va revedea noul sistem de impunere. Instalarea inițială a aparatelor de taxat, precum și verificarea periodică a acestora se efectuează de Inspecția metrologiei de stat, în prezența direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

2. Societățile comerciale care au ca activitate transportul de persoane, desfășurată cu salariații și autoturismele proprii, precum și cu colaboratorii cu contract civil, au obligația să înregistreze în contabilitatea proprie, pe bază de documente justificative, toate încasările realizate și plățile efectuate care privesc această activitate.

Încasările brute obținute de societatea comercială de la colaboratorii săi, precum și din exploatarea autoturismelor din proprietatea acesteia, care se au în vedere la calculul profitului impozabil, vor fi cele efective, dar nu mai mici de 1.600 lei/zi pentru fiecare autoturism, în condițiile unui program de 8 (opt) ore de lucru. Programul va fi afișat la bordul autoturismului, vizat de organele fiscale.

Pentru sumele totale plătite în cursul unei luni colaboratorilor angajați cu contract civil, care vor avea la bază încasările efectiv realizate, dar nu mai mici de 1.600 lei/zi, societățile comerciale au obligația de a calcula, reține și varsă la bugetul administrației centrale de stat impozitul pe salarii în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1991 și ale Instrucțiunilor metodologice ale Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 115665/1991.

În cazul în care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 8 (opt) ore pe zi, încasările se stabilesc proporțional cu timpul efectiv lucrat, avându-se în vedere nivelul minim al venitului menționat mai sus.

3. Pentru persoanele fizice proprietare sau deținătoare de autoturisme autorizate, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, să desfășoare activitate de transport denumită taximetrie se menține impozitul forfetar trimestrial stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Circulara nr. 115324/1990.

4. Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 octombrie 1991.

5. Direcția generală a impozitelor directe din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și celelalte organe cu atribuții de control sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.