autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea de noi racorduri de gaze naturale la gospodăriile populației
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 742 / 1991.

Acte care menționează acest act:

În vederea rezolvării cererilor populației pentru asigurarea combustibilului la gospodăriile individuale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 429/1991, pentru gospodăriile individuale ale populației amplasate în localități în care există distribuții de gaze naturale în funcțiune la data prezentei hotărâri, a unui debit orar instalat de gaze naturale de:

  • 80 mii mc/h în trimestrul IV 1991;
  • 140 mii mc/h în trimestrele I și II 1992.

Consumul anual maxim, după finalizarea lucrărilor de instalare și racordare, va fi de 300 mil. mc/an.

Art. 2. - Defalcarea, pe județe, a debitului și volumelor trimestriale și anuale se aprobă de către Ministerul Industriei, conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 429/1991, în funcție de stadiul lucrărilor de racordare și punere în funcțiune a instalațiilor de ardere.

Art. 3. - Pentru gospodăriile individuale situate în localități în care nu există distribuții de gaze naturale, în funcție de solicitările populației, prefecturile vor iniția proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea înființării de noi distribuții de gaze, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 399/1990.


[modificare] Anexă

Debit solicitat
Nr. crt. Județul Total
din care:
pentru racordare fără extindere de rețea
pentru racordare cu extindere de rețea
1. Alba 8.470 1.105 7.365
2. Arad 7.270 1.536 5.734
3. Argeș 5.500 2.207 3.293
4. Bacău 9.200 5.616 3.584
5. Bistrița-Năsăud 5.287 1.546 3.741
6. Botoșani 375 206 169
7. Brașov 5.595 3.572 2.023
8. Brăila 3.780 1.524 2.256
9. Buzău 4.295 1.772 2.523
10. Caraș-Severin 19.310 4.934 14.377
11. Cluj 12.275 4.466 7.809
12. Covasna 4.216 1.894 2.322
13. Dîmbovița 6.200 5.335 865
14. Dolj 4.522 1.461 3.061
15. Galați 4.000 1.300 2.700
16. Gorj 6.620 5.346 1.274
17. Harghita 1.155 76 1.079
18. Hunedoara 12.936 453 12.483
19. Ialomița 171 71 100
20. Iași 3.465 806 2.659
21. Maramureș 7.842 771 7.071
22. Mureș 12.850 3.824 9.026
23. Neamț 3.301 1.336 1.965
24. Olt 931 661 270
25. Prahova 12.963 6.235 6.728
26. Satu Mare 4.872 3.055 1.817
27. Sălaj 1.543 222 1.321
28. Sibiu 6.710 1.974 4.736
29. Suceava 2.040 201 1.839
30. Timiș 4.898 1.757 3.141
31. Vîlcea 4.461 3.052 1.409
32. Vrancea 379 117 262
33. Municipiul București 24.265 8.574 16.051
Total 212.057 77.002 135.055