autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea de noi racorduri de gaze naturale la gospodăriile populației
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În vederea rezolvării cerințelor populației privind racordarea la rețeaua de gaze a gospodăriilor individuale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă racordarea unui debit instalat total de 80 mii mc pe oră gaze naturale la gospodării ale populației amplasate în localități cu distribuții de gaze, înființate până la data prezentei hotărâri. Lucrările vor fi executate conform prevederilor legale, eșalonat în trimestrul IV a.c. și în anul 1992.

Art. 2. - Defalcarea pe județe și pe trimestru a debitelor și volumelor de lucrări se va face de către Ministerul Industriei, conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 429/1991, în funcție de stadiul lucrărilor de racordare și punere în funcțiune a instalațiilor de ardere.

Art. 3. - Pentru gospodăriile individuale situate în localități în care nu există distribuții de gaze naturale, în funcție de solicitările populației, prefecturile vor iniția proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea înființării de noi distribuții de gaze, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 399/1990 avizate de Regia autonomă „Romgaz” și Ministerul Industriei.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 671/1991 se abrogă.