autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de finanțare a activității de control al statului asupra calității construcțiilor, lucrărilor publice, urbanismului și amenajării teritoriului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Finanțarea activității organismelor teritoriale ale Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, prin care se realizează controlul statului privind calitatea și disciplina în construcții, se realizează dintr-un fond special, constituit din următoarele surse:

a) o cotă procentuală de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente, reparații capitale, consolidări, modificări structurale, ce se suportă de persoane fizice sau juridice investitoare, indiferent de forma de organizare sau de proprietate;

b) o cotă procentuală anuală de 0,005% din valoarea de inventar sau de asigurare a construcțiilor cu proiecte de urmărire specială la care, potrivit legii, se exercită controlul statului asupra modului de efectuare a urmăririi comportării în timp, cotă ce se suportă de către proprietarii construcțiilor;

c) tarife pentru atestarea de specialiști în domeniul calității construcțiilor și acreditare de laboratoare în construcții, atestarea de stații de betoane, ce se suportă de către cei interesați;

d) venituri realizate din activități exercitate pe bază de contract privind încercări de laborator, asistență tehnică și alte activități din domeniul calității construcțiilor;

e) venituri realizate din organizarea de cursuri de perfecționare profesională, manifestări cu caracter tehnico-științific, editare de ziare, reviste, cărți în domeniul calității în construcții.

Art. 2. - Tarifele prevăzute la art. 1 lit. c), d) și e) se stabilesc de Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3. - Investitorii și proprietarii construcțiilor au obligația de a vira sumele prevăzute la art. 1 lit. a) și b) în contul Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, pentru protecția socială în domeniu, după cum urmează:

a) trimestrial, pentru activitățile prevăzute la art. 1 lit. a);
b) bianual, până la 31 martie pentru semestrul I, respectiv 30 septembrie pentru semestrul II al anului în curs, pentru activitățile prevăzute la art. 1 lit. b).

În cazul nerespectării termenelor stabilite mai sus se aplică penalizări și sancțiuni prevăzute de lege.

Art. 4. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice investitoare sau proprietare.