autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata personalului agenților economici a căror activitate s-a întrerupt temporar
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe durata întreruperii temporare a activității unor agenți economici, în perioada 1 noiembrie 1991 - 31 martie 1992, datorită neasigurării resurselor energetice, personalul al cărui contract individual de muncă a fost menținut primește o indemnizație neimpozabilă egală cu 60% din salariul tarifar net lunar, indexat, precum și alocația de stat pentru copii.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru plata indemnizațiilor prevăzute la art. 1 se pun la dispoziția agenților economici de către Ministeru1 Muncii și Protecției Sociale, din fondul constituit pentru plata ajutorului de șomaj, la propunerile ministerelor și prefecturilor.

(2) Condițiile de stabilire a drepturilor și de virare a sumelor către agenții economici se vor realiza pe baza instrucțiunilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 3. - (1) Agenții economici care se află în situația prevăzută la art. 1 vor lua măsuri pentru dimensionarea personalului în raport cu posibilitățile efective de desfășurare a activității în perspectivă.

(2) Personalul devenit disponibil va beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.