autentificare cu OpenID
Hotărâre privind subvenționarea de la bugetul administrației centrale de stat a unor sortimente de carne și preparate din carne
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Lista produselor și serviciilor importante pentru populație, care se subvenționează de la bugetul administrației centrale de stat, cuprinsă în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 464/1991, se completează cu poziția nr. 15 „Carne și preparate din carne”.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Economiei și Finanțelor vor stabili lista sortimentelor de carne și preparate din carne pentru care se vor acorda subvenții, precum și nivelul prețurilor cu amănuntul, care vor constitui limite maxime. Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat care comercializează produsele vor aplica aceste prețuri începând cu data de 9 septembrie 1991.

Adaosurile comerciale la produsele din carne subvenționate sunt cele în vigoare la data de 30 iunie 1991.

Art. 3. - Diferențele dintre prețurile cu amănuntul, mai puțin adaosurile comerciale prevăzute la art. 2, și prețurile cu ridicata adaptate pe baza costurilor de producție ale agenților economici producători se acoperă de la bugetul administrației centrale de stat pe perioada 9 septembrie - 31 decembrie 1991 în limita sumei de 3,3 miliarde lei, pe bază de deconturi lunare întocmite conform normelor ce se vor elabora în acest scop de către Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Alimentației pe anul 1991 la capitolul „diferențe de preț” cu suma de 3,3 miliarde lei, cu acoperire din suma rezervată în anul 1991 prin bugetul administrației centrale de stat pentru indexarea cheltuielilor materiale și de capital în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Art. 5. - Societățile comerciale cu capital de stat, care industrializează carnea animalieră și de pasăre, vor realiza lunar, din sortimentele subvenționate, cantități cel puțin la nivelul realizărilor medii lunare din perioada 1 ianuarie - 31 august 1991.


[modificare] Anexă

Prețurile cu amănuntul - limite maxime -
la produsele de carne și preparate din carne, care se subvenționează de la bugetul administrației centrale de stat
Nr.
crt.
Denumirea produselor U.M. Prețul cu amănuntul
- limită maximă -
lei/U.M.
1. Carne de pui și de găină, fără cap, picioare și gât
  • calitatea I
kg 97,00
  • calitatea a II-a
kg 90,00
2. Piept de pui cu os kg 167,00
3. Carne de porc, fără slănină, calitatea a II-a (fleică) kg 132,00
4. Carne de porc cu slănină, calitatea a II-a (fleică, piept și rasoale, în amestec) kg 105,00
5. Amestec de carne de porc pentru mâncăruri kg 74,00
6. Carne de vită calitatea a II-a, (fleică, greabăn, piept și rasoale) kg 138,00
7. Amestec de carne de vită pentru mâncăruri kg 62,00
8. Parizer din carne de porc și de vită kg 140,00
9. Salam de vară kg 235,00
Notă:
Prețurile cu amănuntul, care la data intrării în vigoare a hotărârii sunt sub nivelul maxim din prezenta anexă, vor rămâne nemodificate.