autentificare cu OpenID
Hotărâre privind măsurile organizatorice și financiare ce urmează a fi luate la nivelul organelor centrale și locale ale administrației de stat, pentru organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea acoperirii financiare a cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României, potrivit Legii nr. 67 din 23.XI.1991, se alocă de la bugetul administrației centrale de stat - rezerva bugetară la dispoziția Guvernului - suma de 150 milioane lei, în completarea resurselor financiare cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului, prefecturilor și primăriilor, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile care se pot efectua din suma alocată pentru desfășurarea operațiunilor privind referendumul sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele ce se vor aloca din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului vor fi puse la dispoziția prefecturilor și a Primăriei municipiului București de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în conturi distincte.

Art. 4. - Pentru cheltuielile efectuate la ordinele prefecților și primarilor, răspunderea o poartă aceștia, ca ordonatori principali de credite, cu viza de control financiar preventiv a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Art. 5. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor prezenta Ministerului Economiei și Finanțelor, o dată cu execuția bugetelor locale pe anul 1991, decontul definitiv al cheltuielilor privind operațiunile de organizare și desfășurare a referendumului, pe structura prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite Ministerului Economiei și Finanțelor până la 31.XII.1991.

Art. 6. - Pentru asigurarea materialelor necesare operațiunilor privind referendumul, Ministerul Industriei va suplimenta, din rezervă și stoc, programul de aprovizionare al prefecturilor și al Primăriei municipiului București, cu 150 tone hârtie pentru scris, tipărit și de ziar, 250 mc cherestea rășinoase categoria a V-a, 200 tone PFL, 21 tone benzină și 42 tone motorină.

De asemenea, va repartiza 200 tone hârtie la dispoziția Guvernului pentru tipărirea buletinelor de vot, proceselor-verbale și a broșurilor cu acte normative, conform anexei nr. 3.

Art. 7. - La încheierea operațiunilor privind referendumul, prefecții și primarii municipiilor, orașelor și comunelor vor asigura recuperarea, depozitarea, conservarea și evidențierea cabinelor, urnelor, panourilor, steagurilor, ștampilelor și altor asemenea bunuri, în vederea reutilizării lor.

Art. 8. - Membrii birourilor electorale, încadrați cu contract de muncă, care, potrivit prevederilor art. 97 din Decretul-lege nr. 92/1990, se consideră detașați pentru organizarea și desfășurarea referendumului, beneficiază, pe întreaga perioadă a detașării, de la unitățile la care sunt angajați, de următoarele drepturi:

a) salariul de bază al meseriei sau funcției pe care sunt încadrați la locul de muncă permanent și celelalte drepturi salariale avute la data detașării;
b) alocația de stat pentru copii.

Art. 9. - Pentru persoanele detașate, care domiciliază în alte localități, pe lângă drepturile prevăzute la art. 8, se mai acordă:

a) o indemnizație de detașare stabilită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 412/1991;
b) decontarea cheltuielilor de transport și de cazare, în condițiile prevăzute pentru persoanele delegate.

Art. 10. - Persoanele detașate potrivit art. 8 din prezenta hotărâre, indiferent de locul unde își au domiciliul, beneficiază de o indemnizație fixă de 450 lei/zi, pe întreaga perioadă a operațiunilor electorale, pentru orele lucrate peste durata normală a zilei de muncă sau în zile nelucrătoare, potrivit hotărârilor Guvernului nr. 127/1991 și nr. 307/1991.

Art. 11. - Plata drepturilor prevăzute la art. 9 și 10 din prezenta hotărâre se efectuează de către prefecturi și Primăria municipiului București din sumele alocate, conform art. 1, pentru membrii birourilor electorale ale județelor și al municipiului București, precum și ai birourilor electorale de la secțiile de votare.

Art. 12. - Cheltuielile de protocol necesare Biroului Electoral Central, pe perioada funcționării, se vor asigura prin Secretariatul General al Guvernului, în limita sumei de 100 mii lei, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate acestuia.

Art. 13. - Cheltuielile necesitate de centralizarea rezultatelor alegerilor, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, se vor efectua de Comisia Națională pentru Statistică, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate acesteia pentru anul 1991.

Art. 14. - Se suplimentează cantitățile de carburanți repartizate Ministerului de Interne în luna decembrie 1991 cu câte 150 tone benzină și 150 tone motorină, cu acoperire din creditele bugetare aprobate acestui minister.

Art. 15. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Industriei vor introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului administrației centrale de stat și a balanțelor materiale pe 1991.

Art. 16. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Alocații de la buget
pentru efectuarea operațiunilor electorale
Nr. crt. Județul Alocația
- mil. lei -
1. Alba 1,9
2. Arad 2,2
3. Argeș 3,0
4. Bacău 3,3
5. Bihor 2,9
6. Bistrița-Năsăud 1,5
7. Botoșani 2,1
8. Brașov 3,1
9. Brăila 1,8
10. Buzău 2,3
11. Caraș-Severin 1,8
12. Călărași 1,5
13. Cluj 3,3
14. Constanța 3,2
15. Covasna 1,0
16. Dîmbovița 2,5
17. Dolj 3,4
18. Galați 2,8
19. Giurgiu 1,5
20. Gorj 1,7
21. Harghita 1,6
22. Hunedoara 2,5
23. Ialomița 1,3
24. Iași 3,6
25. Maramureș 2,5
26. Mehedinți 1,5
27. Mureș 2,7
28. Neamț 2,6
29. Olt 2,4
30. Prahova 3,8
31. Satu Mare 2,0
32. Sălaj 1,2
33. Sibiu 2,2
34. Suceava 3,1
35. Teleorman 2,2
33. Timiș 3,1
34. Tulcea 0,7
35. Vaslui 2,0
36. Vîlcea 1,9
40. Vrancea 1,7
41. Municipiul București 8,6
42. Secretariatul General al Guvernului 50,0[1]
Total: 150,0


[modificare] Anexa Nr. 2

Cheltuieli
care se pot efectua de Secretariatul General al Guvernului, prefecturi și Primăria municipiului București, pentru organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României
 • tipărirea buletinelor de vot, listelor electorale, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege, inclusiv costul hârtiei și transportului;
 • tipărirea și difuzarea a 20.000 broșuri cu: Constituția României, Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României și Decretul-lege nr. 92/1990;
 • amenajarea secțiilor de votare, repararea și completarea cabinelor și urnelor de votare;
 • publicații și afișări care revin ca atribuții birourilor electorale ale județelor și al municipiului București;
 • amenajarea locurilor speciale de afișaj;
 • poștă, telex, telefon și rechizite de birou;
 • indemnizații pentru hrana membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, de 120 lei pe zi de persoană pe timp de 3 zile;
 • indemnizații fixe de 450 lei/zi pentru stimularea persoanelor detașate;
 • indemnizații de până la 450 lei/zi de persoană pentru întocmirea și dactilografierea listelor cu participanții la referendum la municipii și orașele mari;
 • transport, cazare și diurnă;
 • alte cheltuieli pentru efectuarea operațiunilor pentru referendum.


[modificare] Anexa Nr. 3

Repartizarea
materialelor și combustibililor pe județe
Nr. crt. Județul Hârtie
tone
Cherestea
mc
P.F.L.
tone
Benzină
tone
Motorină
tone
1. Alba 2,8 4,6 3,7 0,5 1
2. Arad 3,2 5,5 4,4 0,5 1
3. Argeș 4,4 7,3 5,8 0,5 1
4. Bacău 4,7 7,9 6,3 0,5 1
5. Bihor 4,3 7,1 5,7 0,5 1
6. Bistrița-Năsăud 2,1 3,5 2,8 0,5 1
7. Botoșani 3,0 5,1 4,0 0,5 1
8. Brașov 4,5 9,0 6,0 0,5 1
9. Brăila 2,6 4,4 3,5 0,5 1
10. Buzău 3,4 5,6 4,5 0,5 1
11. Caraș-Severin 2,7 4,4 3,5 0,5 1
12. Călărași 2,1 3,8 3,0 0,5 1
13. Cluj 4,8 9,0 6,4 0,5 1
14. Constanța 4,8 8,0 6,3 0,5 1
15. Covasna 1,5 2,5 2,0 0,5 1
16. Dîmbovița 3,7 6,1 4,9 0,5 1
17. Dolj 5,0 9,3 6,6 0,5 1
18. Galați 4,2 7,0 6,5 0,5 1
19. Giurgiu 2,1 3,5 2,8 0,5 1
20. Gorj 2,5 4,2 3,3 0,5 1
21. Harghita 2,4 3,9 3,1 0,5 1
22. Hunedoara 3,6 6,1 4,9 0,5 1
23. Ialomița 2,0 3,4 2,7 0,5 1
24. Iași 5,2 8,7 7,0 0,5 1
25. Maramureș 3,6 6,0 4,8 0,5 1
26. Mehedinți 2,1 3,5 2,8 0,5 1
27. Mureș 4,0 6,7 5,3 0,5 1
28. Neamț 3,8 6,3 5,0 0,5 1
29. Olt 3,5 5,0 4,6 0,5 1
30. Prahova 5,6 9,5 7,5 0,5 1
31. Satu Mare 2,7 4,5 3,6 0,5 1
32. Sălaj 1,8 2,9 2,3 0,5 1
33. Sibiu 3,3 5,5 4,4 0,5 1
34. Suceava 4,5 7,5 6,0 0,5 1
35. Teleorman 3,3 5,5 4,3 0,5 1
36. Timiș 4,7 7,8 6,2 0,5 1
37. Tulcea 1,8 3,0 2,4 0,5 1
38. Vaslui 3,0 5,0 4,0 0,5 1
39. Vîlcea 2,8 4,6 3,7 0,5 1
40. Vrancea 2,6 4,3 3,4 0,5 1
41. Municipiul București 15,3 21,7 20,0 1 2
42. Secretariatul General al Guvernului 200 - - - -
Total 350 250 200 21 42


[modificare] Anexa Nr. 4

Cheltuieli
pentru centralizarea rezultatelor alegerilor
 • testări și experimentări sisteme de comunicații prin telefon, telex, telefax și microcalculatoare;
 • închirierea liniilor de telecomunicații necesare transmiterii rezultatelor alegerilor;
 • cheltuieli cu personalul centrelor teritoriale de calcul din fiecare județ, utilizat pentru prelucrarea automată a datelor;
 • deplasări pentru instruiri și sprijin în efectuarea centralizărilor;
 • cheltuieli neprevăzute.

Total: 7.500 mii lei

 1. Suma urmează a fi utilizată astfel: În condițiile în care, pornind de la situația concretă a disponibilităților financiare existente la nivelul prefecturilor și primăriilor, se impun unele modificări între județe în repartizarea unor fonduri alocate de la bugetul administrației centrale de stat, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Ministerul Economiei și Finanțelor este împuternicit să opereze respectivele modificări.