autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 548 bis privind stabilirea prețurilor de achiziție ale metalelor prețioase de către Banca Națională a României
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

Având în vedere:
  • hotărârile Guvernului României nr. 1109/1990 și nr. 239/1991 cu privire la liberalizarea prețurilor și tarifelor,
  • Hotărârea Guvernului României nr. 1154/1990 cu privire la modul de stabilire a prețurilor și tarifelor,
  • Nota nr. VIII/28/1991 a Direcției tezaur și casierie,
în temeiul prevederilor Legii nr. 34/29 martie 1991 privind Statutul Băncii Naționale a României,
guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Banca Națională a României achiziționează metale prețioase - aur, argint, platină - la prețurile cu ridicata în vigoare, din care se scade 5% pentru acoperirea pierderilor și cheltuielilor de prelucrare. Aceste prețuri sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția tezaur și casierie comunică tuturor sucursalelor Băncii Naționale a României prețurile de achiziție ale aurului, platinei și argintului.

Art. 3. - Direcția tezaur și casierie și sucursalele județene și a municipiului București ale Băncii Naționale a României vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


[modificare] Anexă

Prețurile
metalelor prețioase, achiziționate de către unitățile Băncii Naționale a României
1. Aur 1.710 lei/g
2. Platină 720 lei/g
3. Argint 15 lei/g
Prețurile sunt stabilite pentru 1 gram de metal fin; pentru alte titluri, prețurile de achiziție se aplică în funcție de conținutul de metale prețioase fine.