autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la modul de stabilire a prețurilor și tarifelor prin negociere cu agenții economici pentru produsele și serviciile din atribuția guvernului
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La produsele și serviciile pentru care nu există condiții de concurență reală asigurată de cel puțin trei agenți economici, la cele subvenționate temporar de la bugetul de stat și la cele care reprezintă resurse de bază ori cu importanță strategică pentru economia națională și nivelul de trai al populației, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prețurile și tarifele se stabilesc și se adaptează de către guvern prin negociere cu agenții economici.

Art. 2. - Pentru produsele și serviciile de mai mică importanță, din categoria celor prevăzute la articolul precedent, menționate în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre, guvernul împuternicește Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor sau, după caz, ministerele și departamentele economice, precum și prefecturile județene și Primăria municipiului București, să stabilească și să adapteze prețuri și tarife prin negociere cu agenții economici.

Pentru examinarea și negocierea prețurilor și tarifelor în cadrul Departamentului pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor va funcționa o comisie formată din reprezentanții producătorilor și beneficiarilor.

Art. 3. - La produsele și serviciile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, în măsura în care vor fi realizate și comercializate de cel puțin trei agenți economici, prețurile și tarifele se vor forma pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prin negociere cu beneficiarii.

Art. 4. - Divergențele în negocierea prețurilor și tarifelor dintre agenții economici se arbitrează în vederea soluționării de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor.

Art. 5. - Prețurile și tarifele stabilite și adaptate potrivit prevederilor prezentei hotărâri se aplică de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, precum și de unitățile care urmează a se constitui în regii autonome și societăți comerciale în temeiul Legii nr. 15/1990.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 1990.

Prevederile prezentei hotărâri se limitează numai la stabilirea prețurilor și tarifelor pentru intern.

Art. 7. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se modifică de guvern prin negociere cu agenții economici

Industria energiei electrice și termice

 • Energie electrică
 • Energie termică
 • Distribuția energiei termice

Industria cărbunelui (sortimente de bază)[1]

 • Lignit
 • Cărbune brun
 • Huile
 • Antracit
 • Brichete din cărbune

Industria petrolului și a combustibililor gazoși

 • Țiței
 • Gaze naturale
 • Gazolină

Extracția și prepararea minereurilor[1]

 • Minereu de fier (sort de bază cu 55% Fe)
 • Minereuri și concentrate de metale neferoase rare și prețioase (sortimente de bază)
 • Argilă refractară (sort de bază)[2]
 • Sare gemă industrială în vrac[2]
 • Sare în soluție

Industria metalurgiei (sortimente de bază)[1]

 • Cocs și semicocs
 • Fonte brute
 • Cupru electrolitic
 • Plumb electrolitic
 • Zinc metalurgic
 • Aluminiu bloc

Industria construcțiilor de mașini, a prelucrării metalelor (tipuri sau sortimente de bază) [3]

 • Tractoare pe roți sau pe șenile
 • Autovehicule rutiere
 • Locomotive electrice sau cu motor Diesel
 • Vagoane pentru transportat călători sau mărfuri sau descărcătoare, basculante
 • Nave și ambarcațiuni maritime, peste 10.000 tdw (toate tipurile)
 • Nave maritime pentru pescuit oceanic cu instalații frigorifice, de prelucrare a peștelui, cu propulsie proprie (toate tipurile)
 • Tancuri maritime cu propulsie proprie, pentru transportat produse petroliere (toate tipurile)
 • Aeronave (toate tipurile)
 • Turbine cu abur sau hidraulice, peste 50 MW
 • Mașini și utilaje pentru extracția minereurilor
 • Generatoare de curent alternativ, de uz general, cu putere peste 100 KVA
 • Pompe pentru extracția țițeiului și gazelor
 • Unicatele specifice industriei constructoare de mașini de peste 25 mil. lei/buc. pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat
 • Frigidere și congelatoare
 • Televizoare
 • Mașini automate de spălat

Industria chimică și petrochimică

 • Benzine
 • Motorine
 • Păcură
 • Combustibil lichid pentru încălzire (tipurile de bază)[4]
 • Gaze lichefiate
 • Petrol lampant
 • White spirit
 • Uleiuri minerale (sortimente de bază)[4]
 • Apatită, fosforită brută
 • Vată medicinală (sortimente de bază)[4]
 • Săpun de rufe și de toaletă (cu excepția sortimentelor de lux și a celor din import)
 • Detergenți

Industria exploatării și industrializării lemnului

 • Masă lemnoasă pe picior (preț mediu)[4]
 • Lemn brut (sortimente de bază)[4]
 • Lemn pentru celuloză (preț mediu)[4]
 • Lemn pentru PAL și PFL (preț mediu)[4]
 • Lemn de foc

Industria celulozei, hârtiei și cartoanelor (sortimente de bază)[4]

 • Hârtie de ziar
 • Hârtie pentru tipar

Industria alimentară (sortimente de bază)[1]

 • Pâine și produse de panificație
 • Făină de grâu
 • Mălai
 • Paste făinoase
 • Orez
 • Carne și subproduse de bovine, porcine, ovine și pasăre
 • Preparate din carne, cu excepția specialităților
 • Conserve de carne și mixte (cu legume)
 • Pește și conserve de pește
 • Grăsimi animale și vegetale
 • Lapte și produse lactate, cu excepția specialităților
 • Ouă
 • Zahăr
 • Conserve de legume și fructe
 • Fasole boabe
 • Cartofi de toamnă
 • Tutun și produse din tutun

Industria ușoară (sortimente de bază)[1]

 • Piei brute bovine și porcine
 • Proteze și produse ortopedice

Prestări de servicii (prestări de bază)[5]

 • Chirii pentru locuințe
 • Transport de mărfuri și călători pe calea ferată și aerian
 • Transport fluvial în Deltă pentru localnici
 • Abonamente pentru călătorii pe calea ferată și cu mijloace auto, transport urban și interurban
 • Servicii de poștă și telecomunicații
 • Abonamente radio-TV
 • Executări de lucrări tipografice pentru ziare
 • Servicii medicale
 • Contribuția părinților la creșe și grădinițe

Produse agricole (produse de bază)

 • Prețuri garantate producătorilor pentru cantitățile preluate de către stat prin contract sau achiziții.


[modificare] Anexa nr. 2

Lista produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se modifică de către Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor prin negociere cu agenții economici

 • Produsele și serviciile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor prezintă propuneri guvernului sau aprobă, după caz, prețuri și tarife
 • Oțel brut
 • Feroaliaje
 • Metale neferoase și aliajele lor
 • Căzi de baie
 • Corpuri de încălzire din fontă sau tablă
 • Turbine cu aburi sau hidraulice, până la 50 MW
 • Unicate specifice industriei construcțiilor de mașini, de 10-25 mil./buc., pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat
 • Cauciuc sintetic
 • Cărți școlare
 • Caiete, maculatoare și rechizite școlare, indiferent din ce material sunt confecționate
 • Confecții pentru copii
 • Încălțăminte pentru copii
 • Unele țesături pentru copii
 • Pături și pleduri pentru copii
 • Uniforme școlare
 • Ghiozdane și serviete școlare


[modificare] Anexa nr. 3

Lista produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se modifică de ministere, departamente economice[6] sau prefecturi județene și Primăria municipiului București, după caz, prin negociere cu agenții economici[7]

 • Produse metalurgice feroase
 • Produse metalurgice din metale și aliaje neferoase
 • Motoare electrice
 • Unicate specifice construcțiilor de mașini, de 1-10 mil. lei/buc. pentru obiective de investiții finanțate de la bugetul de stat
 • Transportul în comun, de călători, în curse regulate, urban și interurban pe bază de bilet
 • Apă, canal, salubritate
 • Executarea lucrărilor agricole
 • Cazarea în unități hoteliere (cu excepția celor de lux), în localitățile în care nu sunt cel puțin trei agenți economici cu asemenea activitate
 • Cinematografe, teatre, muzee, în localitățile în care nu sunt cel puțin trei agenți economici, pe fiecare activitate
 • Servicii de igienă personală, întreținere și reparare a bunurilor în localitățile în care nu sunt cel puțin trei agenți economici pe fiecare activitate
 • Alte produse și servicii care se execută de mai puțin de trei agenți economici.
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Pentru alte sortimente decât cele de bază prețurile se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 2. 2,0 2,1 Pentru alte produse nemetalifere prețurile se stabilesc și se modifică de ministere, departamente economice, prefecturi județene și Primăria municipiului București, după caz, prin negociere cu agenții economici.
 3. Pentru celelalte tipuri sau sortimente decât cele de bază prețurile se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Pentru celelalte tipuri și sortimente precum și prețurile pe sortimente în cadrul prețului mediu se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 5. Pentru celelalte prestări de servicii, tarifele se stabilesc și se modifică de Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere cu agenții economici.
 6. Ministerele vor delimita activitatea departamentelor în subordine pentru stabilirea și modificarea prețurilor și tarifelor prin negociere cu beneficiarii.
 7. Pentru produsele și sortimentele care devin mai puțin importante, precum și pentru cele la care se creează condiții de concurență reală, stabilirea și modificarea prețurilor și tarifelor vor fi lăsate în atribuția regiilor autonome și societăților comerciale, prin negociere cu agenții economiei.