autentificare cu OpenID
Hotărâre privind măsuri de lichidare a urmărilor provocate de cutremurul din decembrie 1991 în județul Timiș
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ca urmare a cutremurului din luna decembrie 1991, localitățile afectate din județul Timiș sunt zone calamitate, în care se vor aplica măsurile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru coordonarea acțiunilor de lichidare a urmărilor cutremurului, se instituie, în județul Timiș, un comandament, sub conducerea prefectului, alcătuit din câte un reprezentant al ministrului transporturilor, ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ministrului economiei și finanțelor și primăriilor din localitățile calamitate.

Comandamentul județean răspunde de lichidarea urmărilor cutremurului, de sprijinirea populației pentru reconstruirea și, după caz, repararea gospodăriilor afectate, de organizarea distribuirii ajutoarelor primite, de acordarea măsurilor de asistență sanitară, precum și de luarea și realizarea oricăror alte măsuri necesare.

Art. 3. - Se constituie un fond pentru lichidarea urmărilor cutremurului, alcătuit din:

a) o sumă de 100 milioane lei din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului;
b) un procent de 4% din sumele ce se rețin de către județe și de către municipiul București, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 562/1991, rezultate din vânzarea locuințelor proprietate de stat pe perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1991;
c) suma de 40 milioane lei din contul de disponibil din fondul pentru lichidarea urmărilor calamităților, deschis pe seama Ministerului Economiei și Finanțelor, prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 553/1991.

Fondul pentru lichidarea urmărilor calamităților se administrează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, iar destinațiile sale concrete se stabilesc împreună cu comandamentul județean.

Art. 4. - Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului coordonează și asigură executarea lucrărilor necesare pentru parcelarea terenurilor și stabilirea tipurilor de construcție.

Art. 5. - Ministerul Industriei va asigura combustibilul necesar funcționării utilajelor de intervenție pentru lichidarea urmărilor cutremurului din localitățile afectate.

Art. 6. - În termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri, Prefectura județului Timiș va întocmi liste cuprinzând gospodăriile care urmează a fi refăcute sau reparate. Listele vor cuprinde: construcția calamitată, tipul de construcție și numărul membrilor familiilor care au locuit-o.

Persoanele care își vor reface sau repara gospodăria prin intermediul administrației publice locale vor ceda despăgubirile cuvenite pentru construcțiile asigurate, urmând ca noile construcții să fie primite de către aceștia în deplină proprietate, cu plata în rate a contravalorii acestora, după deducerea valorii despăgubirii și a ajutoarelor primite.