autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la încasarea avansului și ratelor la vânzarea-cumpărarea locuințelor construite din fondurile statului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să cumpere locuințele pe care le ocupă în calitate de chiriași și pentru a înlătura dificultățile cu care se confruntă Casa de Economii și Consemnațiuni în ceea ce privește satisfacerea cererilor de credite ale populației,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 septembrie 1991, avansul care urmează a fi achitat pentru cumpărarea locuinței construite din fondurile statului de către chiriașii care o ocupă va reprezenta un procent de minimum 10% din contravaloarea locuinței.

Ratele lunare pentru achitarea restului contravalorii locuinței se vor eșalona pe o perioadă de maximum 25 de ani, cu o dobândă de 4% pe an.

Art. 2. - Contractele de vânzare-cumpărare se vor încheia cu unitățile specializate în vânzarea locuințelor, care vor încasa un comision de 1,5% inclus în prețul de vânzare.

Art. 3. - Avansul se încasează de către unitățile specializate în vânzarea locuințelor o dată cu încheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobânzile aferente, se vor achita astfel:

  • de către salariați, prin reținere pe statul de plată la chenzina a doua;
  • de către pensionari, prin reținere din pensie;
  • de către alte categorii de cumpărători, prin achitare la ghișeele C.E.C. în contul prevăzut în contract.

Neplata ratelor lunare atrage, după sine, majorări de întârziere de 0,05% pe zi.

Urmărirea încasării ratelor lunare se va face de către unitățile specializate în vânzarea locuințelor, cu care cumpărătorii au încheiat contractele de vânzare-cumpărare.

Sumele încasate din avans și ratele lunare vor fi repartizate astfel: 50% la bugetul administrației centrale de stat și 50% la dispoziția prefecturilor și Primăriei municipiului București.

Sumele rezultate din încasarea dobânzii de 4% pe an se varsă la bugetul administrației centrale de stat.