autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea temporară de reduceri și exceptări de taxe vamale de import
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pentru anul 1992, prin derogare de la nivelul taxelor vamale prevăzute în anexa nr. 1 de la Hotărârea Guvernului nr. 673/1991, tariful vamal de import al României la unele produse este cel prevăzut în anexa[1] la prezenta hotărâre.

  1. Anexa se transmite prin grija Ministerului Comerțului și Turismului.