autentificare cu OpenID
Hotărâre privind anularea unor reduceri temporare de taxe vamale de import
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
  • contrasemnat: p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data de 1 mai 1992, pentru pozițiile tarifare din anexă, vor fi aplicate taxele vamale de import prevăzute în Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 673/1991.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea taxele vamale reduse pentru produsele din anexă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 812/1991.


[modificare] Anexă

Poziție tarifară Denumire marfă Taxă vamală
2402.10 Țigări de foi, trabucuri, conținând tutun 60
2402.20 Țigări conținând tutun 60
2402.90 Altele 60
2403.10 Tutun pentru pipă, cu sau fără înlocuitori de tutun în orice proporție 60
2403.91 Tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite” 60
2403.99 Altele 60