autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 la hotărârile Guvernului nr. 156/1991 și 326/1991
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se modifică poziția nr. 5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 156/1991 privind organizarea unor institute de cercetare și proiectare din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei ca societăți comerciale pe acțiuni, stabilindu-se capitalul social la suma de 15,3 mil. lei, din care 5,8 mil. lei reprezintă valoarea imobilului din Iași, b-dul Poitiers nr. 16.

Se rectifică poziția nr. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 326/1991 privind organizarea unor institute de cercetare și proiectare din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei ca societăți comerciale pe acțiuni, stabilindu-se capitalul social la suma de 250,4 mil. lei, prin diminuarea capitalului social inițial cu 5,8 mil. lei, reprezentând valoarea imobilului din Iași, b-dul Poitiers nr. 16.