autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din unitățile bugetare
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 1992, salariile de bază și celelalte drepturi din luna octombrie 1991 pentru funcțiile din unitățile de învățământ, cercetare și proiectare, sanitare și de asistență socială, de informatică, de cultură și sport, precum și din alte unități finanțate de la bugetul public național, prevăzute în anexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, se aplică în condițiile prezentei hotărâri, corectate periodic cu o parte din creșterea prognozată a prețurilor de consum față de luna octombrie 1991.

(2) Partea din creșterea prognozată a prețurilor de consum față de luna octombrie 1991, care se va lua în calcul la corectarea salariilor de bază și a celorlalte drepturi, va fi cea care se va stabili pentru societățile comerciale și regiile autonome, în raport cu care acestea vor determina fondul destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozitul suplimentar.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător și la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 3. - Persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia cu salariul pot beneficia, în instituțiile publice, de diferența dintre creșterea rezultată din aplicarea prevederilor art. 1 la funcția de bază și indexările cuprinse în pensie, de la data de 1 octombrie 1991.

Art. 4. - Nivelurile noi ale salariilor pentru unitățile prevăzute la art. 1 și 2 vor fi calculate și transmise acestora de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 5. - Drepturile personalului de specialitate trimis în străinătate, prevăzute în anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, se stabilesc în raport cu salariile de bază și celelalte drepturi aferente avute în ultima lună anterioară plecării în străinătate, actualizate.

Art. 6. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor vor elabora precizări în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 martie 1992.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), ministerele și celelalte organe centrale vor elabora și supune spre aprobare Guvernului proiectele de sisteme de salarizare proprii pentru unitățile subordonate, finanțate de la bugetul public național, prevăzându-se și sursele financiare de acoperire.

Hotărârea se aplică, în continuare, până la data de 30 iunie 1992.