autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Numărul demnitarilor și consilierilor miniștrilor, prevăzut la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, se suplimentează cu un post.

Art. 2. - Direcția Fundamentării consumurilor de materiale își schimbă denumirea în „Direcția dezvoltării infrastructurii și a fundamentării consumurilor de materiale".

Art. 3. - Direcția relații financiare cu organisme internaționale și guvernamentale își schimbă denumirea în „Direcția generală a relațiilor financiare cu organisme internaționale și guvernamentale”.

Art. 4. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Ministerul Economiei și Finanțelor va asigura punerea în executare a prezentei hotărâri.