autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reevaluarea unor active și pasive ca urmare a unificării cursurilor de schimb ale leului și regimului de prețuri și tarife în aceste condiții
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici cu capital de stat, unitățile bancare și de asigurări cu capital de stat vor reevalua activele și pasivele în valută la finele zilei de 10 noiembrie 1991, corespunzător cursului de 180 lei pentru 1 dolar S.U.A.

Diferențele rezultate se vor regulariza prin fondul de rezervă al fiecărei unități. În cazul insuficienței acestui fond pentru acoperirea soldului nefavorabil al diferențelor, vor fi afectate rezultatele financiare ale anului 1991.

Art. 2. - Agenții economici cu capital de stat vor reevalua activele pe care le dețin în materii prime, materiale, produse, semifabricate, producție neterminată și mărfuri la prețurile stabilite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 776/1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului.

Reevaluarea se va efectua asupra stocurilor existente în unitate la data aplicării fiecărui preț negociat sau modificării acestuia până la data de 15 februarie 1992, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 776/1991, sau altor reglementări în domeniu.

Diferențele rezultate se vor regulariza prin fondul de rezervă al fiecărei unități.

Art. 3. - În cazurile în care fondul de rezervă afectat, potrivit art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, depășește de trei ori capitalul social, se va proceda, până la 30 iunie 1992, la dublarea capitalului social, în condițiile legii, prin diminuarea fondului de rezervă.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la data prezentei hotărâri, Ministerul Economiei și Finanțelor va prezenta Guvernului propuneri pentru reevaluarea mijloacelor fixe la nivelul prețurilor din economie la finele trimestrului I/1992.

Art. 5. - Ministerul Economiei și Finanțelor va emite și transmite în economie, în termen de 10 zile, norme metodologice privind aplicarea art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Se recomandă agenților economici, alții decât cei cu capital de stat, să aplice corespunzător prevederile acestei hotărâri.