autentificare cu OpenID
Hotărâre de completare a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 4 litera x) din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/1991, se completează și va avea următorul cuprins:

„x) înscrierea drepturilor de ipotecă și de gaj 1,5% la cuantumul din creanță garantat de valoarea bunului ipotecat sau gajat, dar nu mai mult de 10.000 lei. Înscrierea mai multor garanții cu ipotecă și gaj, la același credit, nu poate depăși taxa maximă prevăzută mai sus.”