autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 493/1991, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 759/1991, referitor la organizarea și funcționarea Ministerului Industriei
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Pe data prezentei hotărâri se desființează Departamentul Industriei Miniere, din cadrul Ministerului Industriei, și se reorganizează ca direcție generală a industriei miniere.

Structura organizatorică a Ministerului Industriei, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 759/1991, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/1991 se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Centrul de Management și Informatică se reorganizează în Institutul de Management și Informatică și va desfășura activitatea de cercetare și proiectare în domeniul managementului și informaticii pentru industrie, cât și pregătirea și perfecționarea personalului din aparatul Ministerului Industriei, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 493/1991, ca unitate bugetară.”


[modificare] Anexă

Ministerul Industriei


mo28-5.png