autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 493 /17 iulie 1991 de organizare și funcționare a Ministerului Industriei
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Structura organizatorică a Ministerului Industriei, prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/1991, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Industriei este de 1.240, exclusiv demnitarii.

În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent activității de registratură, dactilografiere, secretariat-administrativ, de deservire, pază, curieri și muncitori, care poate fi de cel mult 15% din numărul total de posturi aprobat.

Ponderea funcțiilor de conducere, încadrarea personalului în grade profesionale superioare, precum și statele de funcții și salarizarea personalului ministerului se stabilesc în conformitate cu prevederile legii.

Art. 3. - Oficiul Centrului Comun ONUDI - România se include în Direcția Generală Organisme Internaționale.

Art. 4. - Centrul de Management și Informatică se reorganizează în Institutul de Management și Informatică și va desfășura activitatea de cercetare și proiectare în domeniul managementului și informaticii pentru industrie, cât și pregătirea și perfecționarea personalului din aparatul Ministerului Industriei, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 493/1991, ca unitate bugetară.

Art. 5. - Ministerul Industriei va utiliza în parcul propriu numărul de autovehicule pentru transport de persoane stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 487/1991, precum și 5 autovehicule de intervenție specifică domeniilor minier, chimie și petrochimie și producția pentru apărare, pentru care se va asigura și numărul aferent de conducători auto peste personalul de deservire normat pe ansamblul ministerului.

Art. 6. - Pentru activitatea de deservire a unităților bugetare din structura Ministerului Industriei, conform art. 7 (1) din Hotărâre Guvernului nr. 493/1991, care se mută din clădirea din Calea Victoriei nr. 152, se aprobă utilizarea unui număr de personal de deservire, care nu va depăși 15% din totalul personalului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 493/1991.

Art. 7. - Personalul trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară.


[modificare] Anexă

Ministerul Industriei


mo28-5.png