autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prelungirea termenului din Hotărârea Parlamentului României nr. 25/1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
Versiunea:
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Termenul prevăzut în art. 3 din Hotărârea Parlamentului României nr. 25/1991 se prelungește până la data de 31 ianuarie 1992.

Acest termen se prelungește până la data de 29 martie 1992.