autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut în Hotărârea Parlamentului nr. 30/1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 11 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Termenul prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1991, pentru depunerea raportului Comisiei de anchetă instituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 25/1991, se prelungește până la data de 29 martie 1992.