autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Versiunea:
În vederea cercetării evenimentelor violente desfășurate în zilele de 23-28 septembrie 1991 în Valea Jiului, în București și în alte localități din țară și a stabilirii răspunderilor ce revin instigatorilor și autorilor vinovați de declanșarea acestora,
Parlamentul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Comisia parlamentară de anchetă în următoarea componență:

Biroul comisiei
1. Alexandru-Radu Timofte, senator, Grupul parlamentar al F.S.N. - președinte
2. Valentin Gabrielescu, deputat, Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. - vicepreședinte
3. George Stancov, deputat, Grupul parlamentar al F.S.N. - secretar
Membri
4. Marcel Chirițescu, deputat - Grupul parlamentar al F.S.N.
5. Ovidiu Mușetescu, deputat - Grupul parlamentar al F.S.N.
6. Ion Oltea Toană, deputat - Grupul parlamentar al F.S.N.
7. Leonard Fințescu, senator - Grupul parlamentar al F.S.N.
8. Jenică Gioacăș, senator - Grupul parlamentar al F.S.N.
9. Zoltan Hosszu, senator - Grupul parlamentar al U.D.M.R.
10. Gheorghe Voinea, deputat - Grupul parlamentar al P.N.L.
11. Florin Tupilatu, deputat - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
12. Cornel Nica, deputat - Grupul parlamentar democrat agrar și socialist democrat
13. Horia Rusu, deputat - Grupul parlamentar de orientare liberală

Art. 2. - Parlamentul României cere tuturor organelor de stat, instituțiilor și organizațiilor să pună la dispoziția comisiei, în timp util, orice informații, date și materiale solicitate de aceasta, care sunt de natură să servească la aflarea adevărului în cauză.

Art. 3. - Comisia parlamentară de ancheta prevăzută la art. 1 va depune raportul său în termen de 30 de zile de la data constituirii acesteia.

Termenul prevăzut în alin. precedent se prelungește până la data de 31 ianuarie 1992.

Acest termen se prelungește până la data de 29 martie 1992.