autentificare cu OpenID
Lege privind salarizarea în anul 1992 a deputaților și senatorilor, Președintelui și Guvernului României, a personalului din aparatul Parlamentului României, a personalului Președinției, Guvernului și celorlalte organe ale puterii executive, precum și a personalului din organele puterii judecătorești
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 1992, salariile de bază și celelalte drepturi din luna octombrie 1991, prevăzute de Legea nr. 53/1991 pentru deputați, senatori și personalul din aparatul Parlamentului României, de Legea nr. 40/1991 pentru Președinte, Guvernul României și personalul Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive și de Legea nr. 52/1991 pentru personalul din organele puterii judecătorești, se aplică potrivit prezentei legi, corectate periodic cu o parte din creșterea prognozată a prețurilor de consum față de luna octombrie 1991.

(2) Partea din creșterea prognozată a prețurilor de consum față de luna octombrie 1991, care se va lua în calcul la corectarea salariilor de bază și a celorlalte drepturi, va fi cea care se va stabili pentru societățile comerciale și regiile autonome la care salariile se negociază potrivit legii.

Art. 2. - Persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia cu salariul beneficiază, în instituțiile publice, de diferența dintre creșterea rezultată din aplicarea prevederilor art. 1 la funcția de bază și indexările cuprinse în pensie, de la data de 1 octombrie 1991.

Art. 3. - Nivelurile noi ale salariilor stabilite potrivit art. 1 se calculează și se transmit instituțiilor interesate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 4. - Personalul de specialitate care prin natura obligațiilor de serviciu își desfășoară activitatea, în majoritatea timpului, în locuri de muncă cu condiții grele, periculoase sau vătămătoare, beneficiază de drepturile stabilite prin hotărâre a Guvernului pentru unitățile bugetare.

Art. 5. - Persoanele solicitate temporar în calitate de colaboratori la Parlament, la Președinție și la Guvern beneficiază de o indemnizație lunară până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.

Art. 6. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor pot elabora precizări în legătură cu metodologia de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 7. - Orice dispoziție legală contrară prezentei legi se abrogă.