autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea prețurilor de vânzare cu amănuntul ale carburanților
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul industriei, secretar de stat, Dumitru Popescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Având în vedere modificările intervenite în nivelul prețurilor de aprovizionare din import a țițeiului,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 martie 1992 prețurile de vânzare cu amănuntul ale carburanților se stabilesc la:

  • benzină premium: 120 lei/litru
  • benzină regular: 100 lei/litru
  • benzină normală: 90 lei/litru
  • motorină: 80 lei/litru.

Art. 2. - Se autoriză Ministerul Industriei cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței să modifice corespunzător nivelul bonificației acordate agenților economici pentru cantitățile de motorină auto prevăzute în balanță, livrată pe bază de repartiție, destinate industriei, agriculturii, construcțiilor, transporturilor de mărfuri, transportului de călători în comun și gospodăriei comunale, o dată cu adaptarea prețului motorinei conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la 1 martie 1992 și pe aceeași dată se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 773/1991 și nivelul bonificației stabilit prin art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 803/1991.