autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la acordarea unor bonificații la prețul carburanților destinați consumului tehnologic
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru cantitățile de motorină auto, prevăzute în balanță, livrate pe bază de repartiție, destinate industriei, agriculturii, construcțiilor, transportului de mărfuri, transportului de călători în comun și gospodăriei comunale, se acordă o bonificație.

Bonificația va fi acordată de către Societatea comercială „PECO” - S.A. prin unitățile de profil din teritoriu, o dată cu livrarea motorinei.

Art. 2. - Pentru motorina folosită cu alte destinații decât cele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 773/1991.

Art. 3. - Din încasările realizate prin vânzarea benzinei și motorinei auto numai prin stațiile PECO se va vira o cotă de 5% în contul Ministerului Transporturilor, pentru efectuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor publice.

Sumele rezultate vor fi virate de către Societatea comercială „PECO” - S.A. conform precizărilor Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 4. - Este contravenție, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune, schimbarea destinației motorinei auto prevăzute la art. 1 și se sancționează cu amendă de 10.000 lei, care se aplică persoanelor vinovate.

Art. 5. - Contravențiile se constată de către organele împuternicite în acest scop ale Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Industriei, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Transporturilor, Ministerului Comerțului și Turismului, altor ministere și organe centrale de resort, prefecturilor, primăriilor, precum și de organele poliției.

Persoanele împuternicite să constate contravenția vor aplica și amenda.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 decembrie 1991.