autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/1992 cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art 16. - (1) Fondul de salarii de referință din luna octombrie 1991 și numărul de personal existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie se înregistrează la direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, de către fiecare societate comercială, până la data de 29 februarie 1992.
(2) Societățile comerciale nou înființate sau reorganizate după data prezentei hotărâri vor înregistra fondul de salarii de referință și numărul de personal în termen de 60 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului.
(3) Direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, împreună cu direcțiile generale ale finanțelor publice, județene și a municipiului București, vor efectua verificarea datelor prezentate de societățile comerciale cu capital majoritar de stat, conform alin. (1), până la sfârșitul trimestrului I/1992.”

2. La punctul 2 de la anexa nr. 1 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„Sporurile prevăzute în contractele individuale de muncă, pentru luna octombrie 1991, sub nivelul minim prevăzut în contractele colective de muncă încheiate la nivel național pentru anul 1992, se vor lua în calculul fondului de salarii de referință, la nivelul minim prevăzut în aceste din urmă contracte.
Aplicarea prevederilor de la alineatul precedent se va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de agenții economici, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 776/1991.”