autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182 din 20 martie 1991 privind constituirea Agenției Române de Dezvoltare
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Agenția Română de Dezvoltare, Secretar de stat, Mișu Negrițoiu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Fraza a doua a articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 182 din 20 martie 1991 privind constituirea Agenției Române de Dezvoltare, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 388 din 6 iunie 1991, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conducerea agenției este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, asistat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat.”

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 182 din 20 martie 1991, cu modificările ulterioare, se va publica în Monitorul Oficial al României.