autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea articolului 5, fraza a doua, din Hotărârea Guvernului nr. 182 din 20 martie 1991 privind constituirea Agenției Române de Dezvoltare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Articolul 5, fraza a doua, din Hotărârea Guvernului nr. 182 din 20 martie 1991 privind constituirea Agenției Române de Dezvoltare se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conducerea agenției este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, și doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat”.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1991.